HORAIRES :
- Baby & U7 : Samedi - 11 h 00 à 12 h 00 à Bonnelles
U9 & U11 : Mercredi - 18 h 15 à 19 h 15
U13 : Lundi - 18 h 15 à 19 h 15
U15 : Mercredi - 19 h 15 à 20 h 30
U17, U18 & U20 : Lundi - 19 h 15 à 20 h 30
Loisirs adultes mixte : Mercredi - 20 h 45 à 22 h 45

TARIFS :
Cotisation annuelle :
- Baby à U11 :  140 €
- U13 à U20 :  160 €
- Adultes :  180 €
Tarifs dégressifs famille :
- 2e adhérent :  -15 €
- 3e adhérent :  -25 €